New Arrivals · Foreign Language Titles

June 25, 2016
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Jue chang

June 24, 2016
|6880-01 Minato, Kanae, 1973- author.
|6880-05 Taibei Shi : San cai wen hua gu fen you xian gong si, 2015.
276 pages ; 21 cm
Short stories.
|6880-06 Translation of: Zesshō.
|6880-07 Le yuan -- Yue ding -- Tai yang -- Jue chang.

Mi zhi dun you yu = Stewed squid with honey

June 24, 2016
|6880-01 Mobaofeibao, author.
|6880-04 Nanchang Shi Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
264 pages ; 21 cm.

Mou jia de nü er

June 24, 2016
Yishu, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2015.
291 pages ; 19 cm.
Fiction.

Xiang ya jie zhi

June 24, 2016
|6880-01 Lu, Yin, 1898-1934.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
281 p. ; 24 cm.
|6880-06 Yi ge zhu zuo jia -- Ling hun ke yi mai ma -- Huo ren de bei ai -- Li shi de ri ji -- Hai bin gu ren -- Man li -- Xiang ya jie zhi.

Xin dao

June 24, 2016
Ji, Yufeng.
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si , 2016.
232 p. ; 24 cm.
Yi bu lü shi ban an xuan yi xiao shuo, yi chang du shi fen zheng jing xin dian ying.

Zhi ai qing li de long ya ren shi

June 24, 2016
H, author.
Taibei Cheng bang, 2015.
191 pages ; 21 cm.

Zhong guo hao xiao shuo Ye Zhaoyan = Best Chinese fiction Ye Zhaoyan

June 24, 2016
|6880-01 Ye, Zhaoyan, 1957-
|6880-04 Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she , 2016.
296 p. ; 20 cm.
|6880-06 Xuan gua de lü ping guo -- Zao shu de gu shi -- Zhui yue lou -- Ma wen de zhan zheng -- Li Shishi ai chen zui.

Nagai iiwake

June 24, 2016
Nishikawa, Miwa, author.
Tōkyō : Bungeishunjū, 2015.
309 pages ; 20 cm
Popular yet timid novelist Tsumura Kei suddenly loses his wife Natsuko when she is killed in a bus accident. The tragedy brings him into contact with Ōmiya Yōichi, widower of Natsuko's best friend Yuki, who was also killed in the crash. Kei volunteers to help Yōichi, now a single father, with housework and childcare. His contact with the family, along with other events, finally enables Kei to begin facing his grief and reflect on his life and relationship with Natsuko. adapted from synopsis at J'Lit. http://www.booksfromjapan.jp/publications/item/3296-the-long-excuse

FB friend of mine

June 24, 2016
Villanueva, Ginafel, author.
Mandaluyong City, Philippines : Anvil, ©2013.
106 pages ; 18 cm

Masajisa : Pi P'eiwi changp'yŏn sosŏl = Blind massage

June 24, 2016
Bi, Feiyu.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
485 pages ; 21 cm

Ŏttŏk'e saram ŭi maŭm ŭl ŏdŭl kŏt in'ga

June 24, 2016
Yi, Ch'ŏr-hwan, author.
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Chaŭm kwa Moŭm, 2015.
292 pages : color illustrations ; 21 cm

Uri egen sae irŭm i p'iryohae : Nobaiollet Pullawayo changp'yŏn sosŏl

June 24, 2016
Bulawayo, Noviolet, author.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2016.
375 pages ; 20 cm

Yŏnae ŭi muge

June 24, 2016
Chŏng, I-jun, author.
Kyŏnggi-do Puch'ŏn-si : Ppul mitiŏ : Tahyang, 2015.
381 pages ; 19 cm

Babaeng misteryosa

June 24, 2016
Pascual, Benjamin P., author.
Quezon City, Metro Manila : Ateneo de Manila University Press, ©1997
x, 282 pages ; 18 cm
Novel.

Utsukushii shinzō

June 24, 2016
|6880-01 Kodemari, Rui, 1956- author.
|6880-03 Tōkyō : Shinchōsha, 2016.
242 pages ; 16 cm.
A woman flees her abusive husband, but he refuses to grant her a divorce. She begins an affair with a married man whom she meets by chance at work; eventually she runs away with him to Central America. And yet she cannot stop wishing for him to die...

B́ưc Tranh Cô Gái Khỏa Thân và Cây Vĩ Ĉàm Đ̉o

June 24, 2016
Hîèn Trang, author.
©2015
191 pages ; 21 cm
"Trích tác pĥ̉am: "Em nh́ơ ṃôt mùa thu Tîéng dương ĉàm lao xao như lá đ̂̉o Nh̃ưng phím đàn mê say đ̆ám đûói Nói thay mùa thu nh̃ưng l̀ơi sau cûói Em nh́ơ ṃôt mùa thu Bên hiên nhà n̆áng còn chưa t̆át T̀ưng giọt âm thanh vang lên trong v̆át Con chim xanh trứơc ngõ ch̆̉ang mûón bay Em nh́ơ ṃôt chîèu thu L̆áng tai nghe hoàng hôn cĥét trên phím đàn Khúc ca v̀ưa..." -- publisher's or bookseller's website.

Ngừơi đàn bà hát

June 24, 2016
Phong Địêp, author.
Hà Ṇôi : Nhà xûát b̉an Văn học, 2013.
204 pages ; 21 cm.
"10 tác gỉa ñư đ̣ăc s̆ác năm 2013"--Cover.
Đ̂óc gió / Phong Địêp -- Chàng trông xe hạnh phúc / Phong Địêp -- Trái tim c̉ua loài mèo hoang / Tụê Anh -- Dung dăng dung d̉e / Tụê Anh -- X́ư s̉ơ nh̃ưng cây ĉàu chia ly / Phạm Thanh Thúy -- Đào phai năm cũ / Phạm Thanh Thúy -- Ngừơi pĥó Hoài / L̃ư Thị Mai -- Còng gió / L̃ư Thị Mai -- T̂ét c̉ua ngừơi nghèo / Vũ Thị Huŷèn Trang -- Thăm th̆̉am mîèn xanh / Vũ Thị Huŷèn Trang -- Nh̃ưng bû̉oi chîèu ngang qua làng tôi / Lê Ngọc M̂ãn -- Gîéng Ṃât / Lê Ngọc M̂ãn -- Tîéng đ̣âp cánh t̀ư đâu? / Nhã Thuyên -- Ngôi nhà c̉ua ngừơi cĥét / Nhã Thuyên -- Con t̂àu / Nhã Thuyên -- Diêu Linh Tr̆áng / Cao Nguỵêt -- Nàng Rumina / Cao Nguỵêt -- Ngừơi đại / Lê Vi Th̉uy -- Ngây dại / Lê Vi Th̉uy -- Tĥày trò / Trương Thị Thu Hừơng -- Mẹ cĥòng tôi / Trương Thị Thu Hừơng.

Nhân Ch́ưng Đã Cĥ̉et

June 24, 2016
Coben, Harlan, 1962- author.
©2014 (Vietnamese translation)
338 pages ; 24 cm

Bei wei jia ren

June 24, 2016
Hongsuqing.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she; 2016.
311 p. ; 24 cm.

Ci ai jing jue yi lan shan

June 24, 2016
Su, Liu.
Chong qing : Chong qing chu ban she , 2016.
300 p. ; 21 cm.

Die yu ji hua

June 24, 2016
Zhang, Xinke.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she; 2016.
236 p. : 23 cm.

Gui lai

June 24, 2016
Shi, Pingmei, 1902-1928.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
237 p. ; 24 cm.
Qi fu -- Dao gao -- Hong zong ma -- Bei jian ta de nen ya -- Bai yun an -- Liu lang de ge zhe -- Lin nan de ri ji -- Chan hui -- Bing -- Zhi you mei hua zhi ci hen...

Meng jian

June 24, 2016
|6880-01 Liang, Wangfeng, author.
|6880-04 Xianggang : Tian ma wen hua chu ban she (Tian di tu shu fu shu gong si), 2015.
318 pages ; 21 cm

Wu qi wu tong

June 24, 2016
|6880-01 Hudie, author.
|6880-04 Xinbei Shi : Ya shu tang wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
200 pages ; 21 cm.

Yan cheng die ying

June 24, 2016
Shangguan, Ding, author.
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
535 pages : maps (1 folded) ; 21 cm

feed —Subscribe to the Foreign Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print