New Arrivals · Foreign Language Titles

October 18, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Othāra

October 17, 2017
Dave, Mīnala, author.
Amadāvāda : Aruṇodaya Prakāśana, Me, 2017.
90 pages ; 21 cm
Short stories.

Rāta pahelī

October 17, 2017
|6880-01 Ṭāka, Irā, author.
|6880-03 Delhi : Bhārata Pustaka Bhaṇḍāra, 2017.
96 pages ; 23 cm
Short stories.
|6880-04 Rāta pahelī! -- Ḵẖoja -- Patākā -- Cān̐da pāsa hai -- Lavaḍāṃvāḍola -- Phaisalā.

Balas en la pizarra

October 16, 2017
Nijkamp, Marieke, author.
Barcelona : Libros de Seda, 2017.
253 pages ; 22 cm
"Todos tienen razones para tmer al chico de la pistola"--Cover.
Minutes after the principal of Opportunity High School in Alabama finishes her speech welcoming the student body to a new semester, they discover that the auditorium doors will not open and someone starts shooting as four teens, each with a personal reason to fear the shooter, tell the tale from separate perspectives.

Le bonheur retrouvé

October 6, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Editions J'ai lu, ©2005.
281 pages ; 18 cm.
"Romance d'aujourd'hui"--Cover.

Recherche un homme pour la nuit : nouvelles

October 6, 2017
Paris : Editions J'ai lu, ©2010.
376 pages ; 18 cm.
Translated from the English.
"Original title: Real men last all night"--T.p. verso.
L' Homme de la situation / Heidi Betts -- Un Amour tenace / Lori Foster -- Le Fruit défendu / Cheyenne McCray -- Protection rapprochée / Lora Leigh.

Śeraloka Homsa : rahasyamaya mota

September 21, 2017
Doyle, Arthur Conan, 1859-1930, author.
Amadāvāda : Ādarśa Prakāśana, 2016.
175 pages ; 22 cm
Translated from English.

La peur à fleur de peau

September 20, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, 2015.
441 pages ; 18 cm.

La peur sans mémoire

September 20, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, 2013.
441 pages ; 18 cm.

Lo que les dijo el licántropo = What the werewolf told them

September 15, 2017
Lima, Chely, 1957- author.
©2017
240 pages ; 19 cm

K

September 14, 2017
Chen, Hui, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016.
139 pages : illustrations (chiefly color) ; 17 cm
Chinese fiction.

Leng yue

September 14, 2017
Deaver, Jeffery, author.
Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2012.
510 pages ; 21 cm.

Ren min de ming yi = In the name of people

September 14, 2017
Zhou, Meisen, 1956- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017.
384 pages ; 21 cm.

Sha shou, shi ru po zhu de yong qi = Kill⁹er

September 14, 2017
Jiubadao, author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua gong si, 2017.
447 pages ; 21 cm.
Author's English name: Giddens.

Shi bao ling chong

September 14, 2017
Yingsanren.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2016.
315 p. ; 23 cm.

Wang cheng ru hai

September 14, 2017
Xu, Zechen, 1978- author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
6 unnumbered pages of plates, 271 pages : color illustrations ; 19 cm

Yatouping ma bang de xue se hua er

September 14, 2017
Huoridan, author.
Taibei : Lie hai ren, 2016.
342 pages ; 21 cm

Yu gang de Rouzi

September 14, 2017
Nishi, Kanako, 1977- author.
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2017.
270 pages ; 21 cm.

Zhen xiang tui li shi. Shan bian

September 14, 2017
Huyan, Yun, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017.
441 pages ; 21 cm.
A young woman is found at an abandoned construction site leaving essentially one clue: a matchbox is found beside her.

Inori no maku ga oriru toki

September 14, 2017
Higashino, Keigo, 1958- author.
Tōkyō : Kōdansha, 2016.
443 pages ; 15 cm.

Huhuhu ŭi sup : Cho Kyŏng-nan tchalbŭn sosŏl.

September 14, 2017
Cho, Kyŏng-nan, 1969- author.
Sŏul-si : Sŭwing Paendŭ, 2016.
199 pages : color illustrations ; 23 cm

Ŏnt'il yua main : Samanda Heijŭ changp'yŏn sosŏl = Until you're mine

September 14, 2017
Hayes, Samantha.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Puk P'ŭllaja, 2016.
482 pages ; 21 cm

Syŏllok Homjŭ ŭi chŭngmyŏng

September 14, 2017
Kim, Chae-hŭi, 1973-
Sŏul-si : Hansŭ Midiŏ, 2016.
359 pages : illustrations ; 20 cm
T'amjŏng ŭi kyŏlt'u / Pak Hyŏn-ju -- Syŏllok ŭi romaensŭ / Son Sŏn-yŏng -- Syŏllok Homjŭ ŭi chŭngmyŏng / Hong Sŏng-ho -- Hapchŏng-dong Syŏllok Homjŭ / Kim Jae-hŭi -- Sŏngbuk-tong, Simujang kanŭn kil / Yun, Hae-hwan.
Five Korean mystery writers reimagine Sherlock Holmes, 19th-century English detective, for 2016 Korea.

Troya : 12 kuwento

September 14, 2017
Delos Reyes, Joselito D., author.
© 2016
247 pages ; 23 cm
Barangay Pinagpala namin -- Derby -- Field trip -- City in Dayun -- Troya -- Radyo -- Monumento ni sarhento -- Bethany -- Ang mga beterano -- "Hbd" -- Videoke -- Teachers' camp.

Bông H̀ông Nhung : Tỉêu thuýêt

September 14, 2017
Viet Tran, 1923- author.
Hà Ṇôi [Vietnam] : Nhà xúât b̉an , 2015.
228 pages ; 21 cm
Earlier editions exist. Written in 1975.
"... Mỹ Liên th̉ơ phào nhẹ nhõm, ḍưa lưng vào thành lán đưa m̆át qua vòm c̉ưa ngó m̂áy ngôi sao l̂áp lánh trên ṛăng cây. Sài Gòn ch̆̉ang có sao, ̉ơ đây ḿơi có dịp nğám nh̃ưng chòm sao! Đã hơn ṃôt gìơ khuya. Liên b̂õng dưng nh́ơ ngôi nhà v́ơi bao nhiêu k̉y nịêm đã ch́ưng kîén nh̃ưng chuŷ̉en bîén quan trọng trong đ̀ơi mình và t̀ưng cḥăng trửơng thành trên ṃôt ṃăt tṛân mà cô đã tham gia. Liên tîéc không bîét nh̃ưng gì đang x̉ay ra trong ngôi nhà đó k̂̉e t̀ư b̃ưa ra đi r̂át ṿôi vàng. Cô hình dung: Chúng nó xông t́ơi, đ̣âp phá t̂át c̉a nh̃ưng đ̂ò ṿât quen thụôc còn đ̂̉e lại; chúng sục các ngóc ngách hơn c̉a ṃôt đàn chó béc-giê. Liên như nhìn tĥáy nh̃ưng đôi m̆át đục nĝàu vì tĥát bại c̉ua chúng và đôi môi xúc đ̣ông c̉ua cô lại khẽ nhích ṃôt nụ cừơi khoan khoái. Tuy nhiên có nh̃ưng chuỵên tḥât đã x̉ay ra mà cô không tĥ̉e hình dung ĥét, có lẽ vì nó vựơt śưc mừơng tựơng c̉ua cô..." -- various websites.

Yêu anh t́ơi ṭân ṃăt trăng... và quay tr̉ơ lại

September 14, 2017
Mansell, Jill, author.
© 2011 (English text).
397 pages ; 24 cm
"When Ellie Kendall tragically loses her husband she feels her life is over. But eventually she's ready for a new start; at work, that is. She doesn't need a new man when she has a certain secret visitor to keep her company... Zack McLaren seems to have it all, but the girl he can't stop thinking about won't give him a second glance. If only she'd pay him the same attention she lavishes on his dog. Moving to North London, Ellie meets neighbour Roo who has a secret of her own. Can the girls sort out their lives? Guilt is a powerful emotion, but a lot can happen in a year in Primrose Hill..." -- goodreads.com

feed —Subscribe to the Foreign Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print