New Arrivals · Foreign Language Titles

August 28, 2015
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Li chao ming yuan shi ci : [12 juan]

August 27, 2015
|6880-03 Shanghai : Sao ye shan fang, [1930?]
4 volumes in 1 ; 20 cm
On double leaves, oriental style.

Si shu ji zhu

August 27, 2015
|6880-01 Zhu, Xi, 1130-1200.
|6880-04 Shanghai : Guo xue zheng li she : Shi jie shu ju fa xing, 1937.
6 volumes in 1 (double leaves) ; 19 cm
|6880-05 At head of title: Fang gu zi ban.

Ingār kamī murdah būdam

August 5, 2015
|6880-01 Ḥusnīʹzādah, Mahīnʹdukht.
|6880-04 Tihrān : Intishārāt-i Hīlā, 1392 [2013]
120 p. ; 21 cm.
Novel.
Social novel.

Kāfah-i muhājir : majmūʻah-i dāstān-i kūtah

August 5, 2015
|6880-01 Dihqānī, Naghmah, 1972 or 1973- author.
|6880-04 [Tihrān] : Intishārāt-i Bih Nigār, 1393 [2014]
99 pages ; 21 cm.
Short stories.

Māndigār

August 5, 2015
|6880-01 Fīrūz bakht, Farībā.
|6880-04 Tihrān : Ḥikāyatī digar ; 1391 [2012]
321 p. ; 22 cm.
Novel.

Man va utāqʹhā-yi zīr-i shīrvānī

August 5, 2015
|6880-01 ʻAlavī, Ṭāhirah.
|6880-04 Tihrān : Intishārāt-i Hīlā, 1393 [2014]
152 p. ; 21 cm.
Novel.

Rābiṭah

August 5, 2015
Dayhayim, Mahtāb.
Tihrān : Nashr-i Āmūt , 2014.
431 p. ; 22 cm
Novel.
A novel about a woman and several relationships she has.

Tikhrān

August 5, 2015
|6880-01 Asṭīrī, Majīd.
|6880-04 Tihrān : Shahristān-i Adab, 1392 [2013]
120 p. ; 21 cm.
Short stories.

Rimonop'ŭ : Emmanwiel K'arerŭ changp'yŏn sosŏl

July 15, 2015
Carrère, Emmanuel, 1957- author.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏllin Ch'aektŭl, 2015.
526 pages ; 19 cm

Secret Nights

July 15, 2015
Vivero, Aivan Reigh, author.
© 2014.
128 pages ; 18 cm
First printing, 2014.

Volʹga

July 15, 2015
Petrograd : R. Golike and D. Vil'borg, 1904.
16 pages : chiefly color illustrations ; 38 cm
Public Library of Cincinnati and Hamilton County Children's Learning Center reference copy bound in original decorative cover. Bookplate of Jean Alva Goldsmith collection. Shelved with Goldsmith Collection.
At head of title: Byliny.
"Volkh appears in a number of drawings by the late-19th and early 20th-century Russian artist Ivan Bilibin, who was heavily influenced by Russian folklore (Volkh Vseslavich/Volga Sviatoslavich and Vseslav of Polotsk)"--Wikipedia.

Sadī kā śoka-gīta

July 10, 2015
Bandyopadhyay, Soma, 1971- author.
Ilāhābāda : Sāhitya Bhaṇḍāra, 2015.
95 pages ; 22 cm
Short stories.
Kārapeṭa -- Sadī kā śokagīta -- Kaśmakaś -- Bunī, tuma kisakī... -- Pramośana -- Eka premakathā aisī bhī -- Tinnī aura pariyām̐ -- Dūsarī Minī -- Uṛāna -- Kissā kôleja sṭrīṭa.
Stories based on social themes.

Si Janus Silang at ang tiyanak ng Tabon

July 9, 2015
Samar, Edgar Calabia, author.
Lungsod Quezon : Adarna House, 2014.
179 pages ; 20 cm
Juvenile fiction.

Ai shang ji

July 2, 2015
|6880-01 Zhong, Xiaoyang, author.
|6880-04 Taibei Shi : Xin jing dian tu wen chuan bo, 2014.
262 pages ; 21 cm.
Fiction.

Chuỵên cũ Hà Ṇôi. Tap 1. Tap 2

July 2, 2015
Tô Hoài, 1920- author.
Hà Ṇôi : Phương Nam, 2014.
2 volumes (403, 403 pages) ; 21 cm
Volume 1 includes stories numbered 1-56. Volume 2 includes stories numbered 57-114.
Last numbered page in both volumes in 403. Total number of pages including table of contents and colophon page is 408 in both volumes, number of pages given on verso of title page in both volumes is 408.
1. Ph́ô Ḿơi -- 2. B́ăt rựơu -- 3. Cái xe đạp -- 4. Nh̃ưng nhà hàng xom -- 5. Băm sáu ph́ô phừơng -- 6. Nh̃ưng ngày áp T́êt -- 7. Đêm giao th̀ưa -- 8. Làm ma khô -- 9. Xem phim -- 10. Ch́êt đói -- 11. Cái tàu địên -- 12. B̃ây chim chơi chim -- 13. Cúp tóc -- 14. Tíêng rao đêm -- 15. Cơm đ̀âu gh́ê -- 16. Sáng ngoại ô.

Fune o amu

July 2, 2015
|6880-01 Miura, Shion, 1976- author.
|6880-04 Tōkyō : Kōbunsha, 2015.
347 p. ; 16 cm.

Hanbŏn tŏ sarang ege munnŭnda

July 2, 2015
Steel, Danielle.
|6880-03 Sŏul : Buk@Buksŭ, 2002.
430 pages ; 23 cm
Translation of: Journey.

Jian lou wang

July 2, 2015
|6880-01 Yan, Shunli.
|6880-04 Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2014.
266 p. ; 24 cm.
|6880-05 Yi ge huang jia bei jing de gu wan dian pu, yi ge zhi neng shuang quan de jian lou gao shou.

Pao xiao shan zhuang = Wuthering heights

July 2, 2015
|6880-01 Brontë, Emily, 1818-1848.
|6880-04 Tai bei shi : Shang zhou chu ban she, 2014.
411 p. , 21 cm.

Konomiame

July 2, 2015
|6880-01 Imai, Emiko.
|6880-03 Tōkyō : Shōdensha, 2014.
284 p. ; 16 cm.

Qi wang chun tian de zi xing che

July 2, 2015
|6880-01 Li, Ming.
|6880-04 Xinbei shi : Hua xia chu ban, 2014.
226 p. ; 21 cm.
|6880-06 "Yi ge pu tong er you wei da de xiang cun nü xing xing xiang yue ran zhi shang, gu shi gan ren, huan huan jin kou, xie de liu chang sheng dong, qing jie qu zhe die dang, yin ren ru sheng, suo you ren wu de ming yun, dou yu zi xing che xiang guan lian, zuo zhe xie chu le zi xing che de qing, qu, wei, gei ren yi wu xian xia xiang." -- from the cover.

Qing chun shi yi chang wu zhi de ben mang

July 2, 2015
|6880-01 Tian, Ni.
|6880-04 Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2014.
251 p. ; 23 cm.
|6880-05 Shen ai yi ge ren, jiu shi zui xing fu.

Que kem nhà tôi

July 2, 2015
Trương, Rosie, author.
© 2014.
295 pages ; 21 cm

Siin Tong-ju

July 2, 2015
|6880-01 An, So-yŏng, 1967- author.
|6880-04 Kyŏnggi-do P'aju-si : Ch'angbi, 2015.
338 pages : color illustrations ; 21 cm

[Toraganŭn kil edo pʼunggyŏng ŭn itta : kir esŏ mannan inmunhak, saenggak ŭl poda]

July 2, 2015
|6880-01 Kim, Chŏng-hŭi.
|6880-04 Sŏul-si : Pukssingk'ŭ, 2014.
287 p. : ill. ; 21 cm.
Fiction.

feed —Subscribe to the Foreign Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Digital Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print