New Arrivals · Chinese Language Titles

March 26, 2014
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Jiu gong lie ju

March 25, 2014
Leng, Xiaozhang, author.
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 2013.
2 pages, 267 pages ; 24 cm.
"Shi dai shu ju"

Kaka de xin yang : Cui Manli zhong duan pian xiao shuo ji

March 25, 2014
Cui, Manli, 1975- author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2012.
276 pages ; 22 cm

Luan shi xiao xiong. Di si bu, Meng duan huang gu

March 25, 2014
Shan, Tianfang.
Beijing Shi : Zhongguo gong ren chu ban she, 2013.
392 p., [14] p. of plates : col. ill. ; 24 cm.

Mo gui lian : yi ben yi shi duo nian de te zhong bing bi ji

March 25, 2014
Caidao.
[Nanjing] : Feng huang chu ban she., 2011.
342 p. ; 24 cm.
"Mo tie tu shu"

Shang hun

March 25, 2014
Lu, Xinhua, 1954- author.
Nanjing Shi : Jiangsu wen yi chu ban she, 2013.
197 pages ; 24 cm
Fiction.

Shi shang ling yi ge wo

March 25, 2014
Pekkanen, Sarah.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2011.
380 p. ; 21 cm
Translation of: The opposite of me : a novel.
"Zui jia yi wen ; 23"

Tu jing ai qing de you shang / A sentimental love story / Liu xiao ou.

March 25, 2014
Liu, Xiaoou.
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012.
208 p. ; 24 cm.
Fiction.
"Qing nian wen zhai. Shi guang hui = Qingnianwenzhai. Shi guang hui"

Zhi ming cha ping

March 25, 2014
Shangguan, Wuye, author.
Wuhan : Chang jiang, 2013.
208 pages ; 24 cm
"Gu Xiaoyan xuan yi xi lie"

Zui shen de ai, zui hao de ni

March 25, 2014
Jiang, Xueluo.
Nanjing Shi : Jiangsu wen yi chu ban she, 2013.
246 p. ; 24 cm.
"Xin qing fang (nü xing xin yue du). Liu nian ji"

Sheng ming de he liu = The river of life

February 13, 2014
|6880-01 Chen, Junyi, 1957- author.
|6880-03 Woodhaven, NY: Xi liu chu ban she, 2013.
300 pages : illustrations ; 21 cm.

Di se

January 29, 2014
Xu, Huaizhong.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2013.
376 pages : illustrations ; 25 cm
Fiction.

Ji zhen ke de na xie shi er

January 29, 2014
Yu, Ying.
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2013.
186 p. ; 23 cm.
"Hong zhang wen xue, yue du, xiang yue sheng huo"--Cover.

Mei zhuang

January 29, 2014
Lian, Jian.
[Hangzhou] : Zhejiang wen yi chu ban she, 2013.
216 p. ; 24 cm.
Lian Jian ai qing xuan yi san bu qu

Niang yao jia ren

January 29, 2014
Yan, Geling.
Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2013.
266 p. ; 23 cm.

Qian hun

January 29, 2014
Zhou, Hailiang.
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2013.
331 p. ; 24 cm.

Tu ran xiang yao di lao tian huang

January 29, 2014
Mobaofeibao.
Beijing Shi : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2012.
283 p. ; 23 cm.
Mo tie tu shu = Xiron
Fiction.

Wan an mei gui

January 29, 2014
Chi, Zijian, 1964-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2013.
156 p. ; 21 cm.
99 chang xiao wen ku

Xin gui an zu = Guianzu

January 29, 2014
Qiuwuchen.
Shanghai : Wen hui, 2013.
252 p. ; 23 cm.

Yi ai : fan hua yi meng

January 29, 2014
Yilannishang, author.
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2013.
259 pages ; 24 cm
Lu Xun wen xue yuan wang luo wen xue mei nu zuo jia xi lie
Hu you tu shu

Zhi wei na yi ke yu ni xiang jian

January 29, 2014
Xiancheng.
Nanjing Shi : Jiangsu wen yi chu ban she, 2013.
262 p. ; 24 cm.
Xin qing fang (nü xing xin yue du). liu nian ji

29 zhang dang piao : dian dang bu dao de ren sheng qi shi

November 27, 2013
Qin, Silin.
Wuhan Shi : Chang jiang wen yi chu ban she, 2012.
235 pages : illustrations ; 21 cm

Bei liu guang yi wang de gu shi

November 27, 2013
You, Lihua.
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012.
203 p. ; 24 cm.
Qing nian wen zhai. Shi guang hui
Fiction.

Chang fa fei yang de ri zi = When the dreams were young

November 27, 2013
Jiang, Xin.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2011.
295 p. : ill. ; 24 cm.
You yue ba
Bo ji tian juan

Guo qi bi ji

November 27, 2013
Tongzhougongji.
Guangzhou Shi : Guangdong jing ji chu ban she, 2012.
217 p. ; 25 cm.
Guo qi sheng cun shou ce
Fiction.

Jing

November 27, 2013
Ch'ŏn, Myŏng-gwan, 1964-
Chongqing Shi : Chongqing chu ban ji tuan Chongqing chu ban she, 2011.
384 p. ; 21 cm.
Translated from Korean.
Tian tang niao wen cong

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print