New Arrivals · Foreign Fiction

July 16, 2015
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Rimonop'ŭ : Emmanwiel K'arerŭ changp'yŏn sosŏl

July 15, 2015
Carrère, Emmanuel, 1957- author.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏllin Ch'aektŭl, 2015.
526 pages ; 19 cm

Secret Nights

July 15, 2015
Vivero, Aivan Reigh, author.
© 2014.
128 pages ; 18 cm
First printing, 2014.

Sadī kā śoka-gīta

July 10, 2015
Bandyopadhyay, Soma, 1971- author.
Ilāhābāda : Sāhitya Bhaṇḍāra, 2015.
95 pages ; 22 cm
Short stories.
Kārapeṭa -- Sadī kā śokagīta -- Kaśmakaś -- Bunī, tuma kisakī... -- Pramośana -- Eka premakathā aisī bhī -- Tinnī aura pariyām̐ -- Dūsarī Minī -- Uṛāna -- Kissā kôleja sṭrīṭa.
Stories based on social themes.

Si Janus Silang at ang tiyanak ng Tabon

July 9, 2015
Samar, Edgar Calabia, author.
Lungsod Quezon : Adarna House, 2014.
179 pages ; 20 cm
Juvenile fiction.

Ai shang ji

July 2, 2015
|6880-01 Zhong, Xiaoyang, author.
|6880-04 Taibei Shi : Xin jing dian tu wen chuan bo, 2014.
262 pages ; 21 cm.
Fiction.

Chuỵên cũ Hà Ṇôi. Tap 1. Tap 2

July 2, 2015
Tô Hoài, 1920- author.
Hà Ṇôi : Phương Nam, 2014.
2 volumes (403, 403 pages) ; 21 cm
Volume 1 includes stories numbered 1-56. Volume 2 includes stories numbered 57-114.
Last numbered page in both volumes in 403. Total number of pages including table of contents and colophon page is 408 in both volumes, number of pages given on verso of title page in both volumes is 408.
1. Ph́ô Ḿơi -- 2. B́ăt rựơu -- 3. Cái xe đạp -- 4. Nh̃ưng nhà hàng xom -- 5. Băm sáu ph́ô phừơng -- 6. Nh̃ưng ngày áp T́êt -- 7. Đêm giao th̀ưa -- 8. Làm ma khô -- 9. Xem phim -- 10. Ch́êt đói -- 11. Cái tàu địên -- 12. B̃ây chim chơi chim -- 13. Cúp tóc -- 14. Tíêng rao đêm -- 15. Cơm đ̀âu gh́ê -- 16. Sáng ngoại ô.

Fune o amu

July 2, 2015
|6880-01 Miura, Shion, 1976- author.
|6880-04 Tōkyō : Kōbunsha, 2015.
347 p. ; 16 cm.

Hanbŏn tŏ sarang ege munnŭnda

July 2, 2015
Steel, Danielle.
|6880-03 Sŏul : Buk@Buksŭ, 2002.
430 pages ; 23 cm
Translation of: Journey.

Jian lou wang

July 2, 2015
|6880-01 Yan, Shunli.
|6880-04 Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2014.
266 p. ; 24 cm.
|6880-05 Yi ge huang jia bei jing de gu wan dian pu, yi ge zhi neng shuang quan de jian lou gao shou.

Pao xiao shan zhuang = Wuthering heights

July 2, 2015
|6880-01 Brontë, Emily, 1818-1848.
|6880-04 Tai bei shi : Shang zhou chu ban she, 2014.
411 p. , 21 cm.

Konomiame

July 2, 2015
|6880-01 Imai, Emiko.
|6880-03 Tōkyō : Shōdensha, 2014.
284 p. ; 16 cm.

Qi wang chun tian de zi xing che

July 2, 2015
|6880-01 Li, Ming.
|6880-04 Xinbei shi : Hua xia chu ban, 2014.
226 p. ; 21 cm.
|6880-06 "Yi ge pu tong er you wei da de xiang cun nü xing xing xiang yue ran zhi shang, gu shi gan ren, huan huan jin kou, xie de liu chang sheng dong, qing jie qu zhe die dang, yin ren ru sheng, suo you ren wu de ming yun, dou yu zi xing che xiang guan lian, zuo zhe xie chu le zi xing che de qing, qu, wei, gei ren yi wu xian xia xiang." -- from the cover.

Qing chun shi yi chang wu zhi de ben mang

July 2, 2015
|6880-01 Tian, Ni.
|6880-04 Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2014.
251 p. ; 23 cm.
|6880-05 Shen ai yi ge ren, jiu shi zui xing fu.

Que kem nhà tôi

July 2, 2015
Trương, Rosie, author.
© 2014.
295 pages ; 21 cm

Siin Tong-ju

July 2, 2015
|6880-01 An, So-yŏng, 1967- author.
|6880-04 Kyŏnggi-do P'aju-si : Ch'angbi, 2015.
338 pages : color illustrations ; 21 cm

[Toraganŭn kil edo pʼunggyŏng ŭn itta : kir esŏ mannan inmunhak, saenggak ŭl poda]

July 2, 2015
|6880-01 Kim, Chŏng-hŭi.
|6880-04 Sŏul-si : Pukssingk'ŭ, 2014.
287 p. : ill. ; 21 cm.
Fiction.

Transfiksyon : Mga Kathang In-Transit

July 2, 2015
Tolentino, Roland B., editor, author of introduction.
© 2014
xxviii, 380 pages ; 23 cm

Yi shui han

July 2, 2015
|6880-01 Chen, Qiujian.
|6880-05 Taibei shi : Chen xing chu ban, 2014.
281 p. ; 21 cm.
|6880-08 Xia xue qiang wei -- Wu shuang -- Yu chang jian -- Yi shui han -- Meng hui huan sha xi -- Da sheng dong you ji -- Xing zuo qing shi zhi chu nü pian -- Jing xin sui yue -- Hou bi cuo de zi dan shi jian.

Ying hua de xia tian

July 2, 2015
|6880-01 Yang, Han, author.
|6880-04 Taibei Shi Tai wan shang wu, 2014.
255 pages ; 21 cm.

Zhi hao yi ge ren = Only myself

July 2, 2015
|6880-01 Xuelun, author.
|6880-04 Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2013.
240 pages ; 21 cm.

Zhongguo hao xiao shuo. Han Shaogong : best Chinese fiction

July 2, 2015
|6880-01 Han, Shaogong.
|6880-04 Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2014.
304 p. ; 20 cm.

Isang gabi sa Quezon Avenue at iba pang kuwento

June 19, 2015
Dela Cruz, Mar Anthony Simon, author.
©2015
xi, 197 pages ; 23 cm
Short stories.

Mārī priya vārtāo

June 19, 2015
Mekavāna, Ramaṇa.
Amadāvāda : Śrị Lakshmī Pustaka Maṇḍala, 2014.
12, 260 p. ; 18 cm.
Short stories.
Mā -- Dīkaro -- Raṅga badalatī duniyā -- Puna: milana -- Kaikeyī -- Vaphādārī -- Bālasakhī -- Pāḍośana -- Narāgama -- Durghaṭanā -- Paricaya -- Śikṣaka.

Hokuma : Triśūno Isvara

June 19, 2015
Mittala, Niraja.
Ahmedabad : Divy Publication : Niraja Mittala, 2014.
256 p. : ill.; 18 cm.
Novel.

Takfīr Dhabīḥ Allāh : qiṣaṣ

June 11, 2015
Riḍā, Bihār, author.
al-Riyāḍ : Manshūrāt Ḍifāf, 2015.
165 pages ; 22 cm

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print