New Arrivals · Foreign Fiction

September 22, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Śeraloka Homsa : rahasyamaya mota

September 21, 2017
Doyle, Arthur Conan, 1859-1930, author.
Amadāvāda : Ādarśa Prakāśana, 2016.
175 pages ; 22 cm
Translated from English.

La peur à fleur de peau

September 20, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, 2015.
441 pages ; 18 cm.

La peur sans mémoire

September 20, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, 2013.
441 pages ; 18 cm.

K

September 14, 2017
Chen, Hui, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016.
139 pages : illustrations (chiefly color) ; 17 cm
Chinese fiction.

Leng yue

September 14, 2017
Deaver, Jeffery, author.
Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2012.
510 pages ; 21 cm.

Ren min de ming yi = In the name of people

September 14, 2017
Zhou, Meisen, 1956- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017.
384 pages ; 21 cm.

Sha shou, shi ru po zhu de yong qi = Kill⁹er

September 14, 2017
Jiubadao, author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua gong si, 2017.
447 pages ; 21 cm.
Author's English name: Giddens.

Shi bao ling chong

September 14, 2017
Yingsanren.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2016.
315 p. ; 23 cm.

Wang cheng ru hai

September 14, 2017
Xu, Zechen, 1978- author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
6 unnumbered pages of plates, 271 pages : color illustrations ; 19 cm

Yatouping ma bang de xue se hua er

September 14, 2017
Huoridan, author.
Taibei : Lie hai ren, 2016.
342 pages ; 21 cm

Yu gang de Rouzi

September 14, 2017
Nishi, Kanako, 1977- author.
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2017.
270 pages ; 21 cm.

Zhen xiang tui li shi. Shan bian

September 14, 2017
Huyan, Yun, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017.
441 pages ; 21 cm.
A young woman is found at an abandoned construction site leaving essentially one clue: a matchbox is found beside her.

Inori no maku ga oriru toki

September 14, 2017
Higashino, Keigo, 1958- author.
Tōkyō : Kōdansha, 2016.
443 pages ; 15 cm.

Huhuhu ŭi sup : Cho Kyŏng-nan tchalbŭn sosŏl.

September 14, 2017
Cho, Kyŏng-nan, 1969- author.
Sŏul-si : Sŭwing Paendŭ, 2016.
199 pages : color illustrations ; 23 cm

Ŏnt'il yua main : Samanda Heijŭ changp'yŏn sosŏl = Until you're mine

September 14, 2017
Hayes, Samantha.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Puk P'ŭllaja, 2016.
482 pages ; 21 cm

Syŏllok Homjŭ ŭi chŭngmyŏng

September 14, 2017
Kim, Chae-hŭi, 1973-
Sŏul-si : Hansŭ Midiŏ, 2016.
359 pages : illustrations ; 20 cm
T'amjŏng ŭi kyŏlt'u / Pak Hyŏn-ju -- Syŏllok ŭi romaensŭ / Son Sŏn-yŏng -- Syŏllok Homjŭ ŭi chŭngmyŏng / Hong Sŏng-ho -- Hapchŏng-dong Syŏllok Homjŭ / Kim Jae-hŭi -- Sŏngbuk-tong, Simujang kanŭn kil / Yun, Hae-hwan.
Five Korean mystery writers reimagine Sherlock Holmes, 19th-century English detective, for 2016 Korea.

Troya : 12 kuwento

September 14, 2017
Delos Reyes, Joselito D., author.
© 2016
247 pages ; 23 cm
Barangay Pinagpala namin -- Derby -- Field trip -- City in Dayun -- Troya -- Radyo -- Monumento ni sarhento -- Bethany -- Ang mga beterano -- "Hbd" -- Videoke -- Teachers' camp.

Bông H̀ông Nhung : Tỉêu thuýêt

September 14, 2017
Viet Tran, 1923- author.
Hà Ṇôi [Vietnam] : Nhà xúât b̉an , 2015.
228 pages ; 21 cm
Earlier editions exist. Written in 1975.
"... Mỹ Liên th̉ơ phào nhẹ nhõm, ḍưa lưng vào thành lán đưa m̆át qua vòm c̉ưa ngó m̂áy ngôi sao l̂áp lánh trên ṛăng cây. Sài Gòn ch̆̉ang có sao, ̉ơ đây ḿơi có dịp nğám nh̃ưng chòm sao! Đã hơn ṃôt gìơ khuya. Liên b̂õng dưng nh́ơ ngôi nhà v́ơi bao nhiêu k̉y nịêm đã ch́ưng kîén nh̃ưng chuŷ̉en bîén quan trọng trong đ̀ơi mình và t̀ưng cḥăng trửơng thành trên ṃôt ṃăt tṛân mà cô đã tham gia. Liên tîéc không bîét nh̃ưng gì đang x̉ay ra trong ngôi nhà đó k̂̉e t̀ư b̃ưa ra đi r̂át ṿôi vàng. Cô hình dung: Chúng nó xông t́ơi, đ̣âp phá t̂át c̉a nh̃ưng đ̂ò ṿât quen thụôc còn đ̂̉e lại; chúng sục các ngóc ngách hơn c̉a ṃôt đàn chó béc-giê. Liên như nhìn tĥáy nh̃ưng đôi m̆át đục nĝàu vì tĥát bại c̉ua chúng và đôi môi xúc đ̣ông c̉ua cô lại khẽ nhích ṃôt nụ cừơi khoan khoái. Tuy nhiên có nh̃ưng chuỵên tḥât đã x̉ay ra mà cô không tĥ̉e hình dung ĥét, có lẽ vì nó vựơt śưc mừơng tựơng c̉ua cô..." -- various websites.

Yêu anh t́ơi ṭân ṃăt trăng... và quay tr̉ơ lại

September 14, 2017
Mansell, Jill, author.
© 2011 (English text).
397 pages ; 24 cm
"When Ellie Kendall tragically loses her husband she feels her life is over. But eventually she's ready for a new start; at work, that is. She doesn't need a new man when she has a certain secret visitor to keep her company... Zack McLaren seems to have it all, but the girl he can't stop thinking about won't give him a second glance. If only she'd pay him the same attention she lavishes on his dog. Moving to North London, Ellie meets neighbour Roo who has a secret of her own. Can the girls sort out their lives? Guilt is a powerful emotion, but a lot can happen in a year in Primrose Hill..." -- goodreads.com

Le souffle de la peur

September 12, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, [2015]
408 pages ; 18 cm
"Best sellers, suspense: 635"--Cover.

Le frisson de la peur

September 12, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Harlequin, 2014.
443 pages ; 18 cm
"Best-sellers : suspense"--Cover.

Ravages : roman

September 5, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Editions J'ai lu, ©2009.
315 pages ; 18 cm.
Translation of: Causing havoc.
Les SBC fighters, 1"--T.p.
Orphaned and torn from his sisters as a boy, sexy extreme wrestler Dean "Havoc" Conor gets a letter revealing how much is siblings want him back in Harmony, Kentucky. To stop his sister from marrying a sleazeball, Dean finds himself teaming up with her pretty-but-smart-mouthed friend Eve, who's heard of Havoc's reputation, and doesn't need some hunk trampling on her heart. Now all Dean has to do is protect his sisters, win Eve over, and expose a devious criminal. And he thought winning the heavyweight belt was hard.

Corps à corps : roman

September 5, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : Editions J'ai lu, ©2009.
313 pages ; 18 cm.
Translation of: Simon says.
Les SBC fighters, 2"--T.p.
With his perfectly chiseled, lava-hot body, Simon Evans, an ex-fighter, also has a perfect life - all that changes when he catches his girlfriend cheating. He goes back into the ring to take his rage out on his opponents. Simon's father who walked out on Simon and his Mum wants to be back in the picture and uses Dakota his step-daughter to find Simon. When attempts are made on Dakota 's life Simon steps in to protect her putting both of their hearts on the line.

Le dernier combat : roman

September 5, 2017
Foster, Lori, 1958-
Paris : J'ai lu, ©2010.
344 pages ; 18 cm.
Translation of: Hard to handle.
"Les SBC fighters, 3"--T.p.
When his uncle secretly hires a life coach to get him back into the ring, Supreme Battle Challenge fighter Harley Handleman, recovering from the death of his mother and his failure to win the title belt, is knocked out by Anastasia Bradley, who teaches him how to live again.

Garyah-yi bārān

August 16, 2017
Hāshimī, Fāṭimah.
Tihrān : Pursimān, 1395 [2016 or 2017]
320 pages ; 21 cm
Novel.
"Rumān" -- on cover.

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print