New Arrivals · Foreign Fiction

May 25, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Ghaṇṭī dā bheda : kahāṇī-saṅgrahi

May 24, 2017
Sūrī, Kuladīpa Siṅgha, 1931-
Samāṇā : Saṅgama Pabalīkeshanaza, 2015
67 pages : illustrations ; 24 cm
Short stories for kids.

Bei yuan

May 5, 2017
|6880-01 Ge, Liang, 1978- author.
|6880-04 Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
565 pages : illustrations ; 21 cm.

Chi jiao yi sheng

May 5, 2017
|6880-01 Fan, Xiaoqing, 1955- author.
|6880-04 Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015.
405 pages : illustrations ; 21 cm.

Da xi qian 1937

May 5, 2017
|6880-01 Xu, Zhiming, 1952- author.
|6880-04 Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she ji tuan, 2015.
308 pages ; 21 cm
Fiction.
|6880-05 Summary in Chinese field only.

Ping sheng xiang jian bu ru huai nian

May 5, 2017
|6880-01 Jiang, Yongning.
|6880-04 Beijing : Zhong guo hua qiao chu ban she, 2015.
298 pages ; 21 cm.

Shi jian yi wu Chen Jinfang

May 5, 2017
|6880-01 Shi, Yifeng, 1979- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2016.
234 pages ; 21 cm
|6880-05 Shi jian yi wu Chen Jinfang -- Di qiu zhi yan.

Shou dao ni de xin yi jing tai chi

May 5, 2017
|6880-01 Zhang, Xiaoxian, 1967- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015.
255 pages : color illustrations ; 21 cm
Fiction.

L̃ơ yêu ngừơi hoàn h̉ao

May 5, 2017
Phillips, Susan Elizabeth, author.
©2011 (English), ©2015 (Vietnamese).
478 pages ; 21 cm
First published in the U.S.A. in English in 2011.
"Lucy Jorik is the daughter of a former president of the United States. Meg Koranda is the offspring of legends. One of them is about to marry Mr. Irresistible - Ted Beaudine - the favorite son of Wynette, Texas. The other is not happy about it and is determined to save her friend from a mess of heartache. But even though Meg knows that breaking up her best friend's wedding is the right thing to do, no one else seems to agree. Faster than Lucy can say 'I don't,' Meg becomes the most hated woman in town - a town she's stuck in with a dead car, an empty wallet, and a very angry bridegroom. Broke, stranded, and without her famous parents at her back, Meg is sure she can survive on her own wits. What's the worst that can happen? Lose her heart to the one and only Mr. Irresistible? Not likely. Not likely at all" -- goodreads.com

Guang mang = Sunshine of life

May 4, 2017
|6880-01 Zhang, Danuo, 1972- author.
|6880-04 Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015.
301 pages ; 22 cm

Qian Duoduo jia ren ji = Miss Qian's marriage

May 4, 2017
|6880-01 Renhaizhong.
|6880-04 Nanchang : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
289 pages ; 24 cm

Wan an, wo qin ai de gu du = Good night, our loneliness

May 4, 2017
|6880-01 Wuge, author.
|6880-04 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2015.
3, 255 pages : illustrations ; 21 cm

Yami no shikaku

May 4, 2017
|6880-01 Toba, Ryō.
|6880-03 Tōkyō : PHP Kenkyūjo, 2013.
301 pages ; 15 cm.

Korae to hamkke : Chon Aiŏnmŏnggŏ changp'yŏn sosŏl = Not forgetting the whale

May 4, 2017
Ironmonger, J. W., author.
|6880-03 Sŏul-si : Hyŏndae Munhak, 2016.
515 pages ; 21 cm
When a young man washes up, naked, on the sands of St Piran in Cornwall, he is quickly rescued by the villagers. From the retired village doctor and the schoolteacher, to the beachcomber and the owner of the local bar, the priest's wife and the romantic novelist, they take this lost soul into their midst. But what the villagers don't know is that Joe Haak has fled the City of London fearing a worldwide collapse of civilisation, a collapse forecast by Cassie, a computer program he designed. But is the end of the world really nigh? Can Joe convince the village to seal itself off from the outside world? And what of the whale that lurks in the bay?

Lŏbŭ Rep'ŭllik'a : Yun I-hyŏng sosŏl = Love Replica.

May 4, 2017
|6880-01 Yun, I-hyŏng, 1976-
|6880-04 Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2016.
357 pages ; 21 cm
|6880-05 Taeni -- Kutpai -- K'un ŭi yŏhaeng -- Ruk'a -- Lŏbŭ Rep'ŭllik'a -- P'ip -- K'aemp'ŭ Lubi e issŏtta -- Ello.

Yesul kwa chungnyŏk kasokto : Pae Myŏng-hun sosŏl.

May 4, 2017
|6880-01 Pae, Myŏng-hun, 1978- author.
|6880-04 Sŏul-si : Puk Hausŭ, 2016.
322 pages ; 21 cm
|6880-05 Yumul wisŏng-- Sŭmat'ŭ D-- Chogae rŭl ilgŏyo-- Yeŏnja ŭi kyŏul-- T'ik'ett'ing & t'agett'ing-- Yesul kwa chungnyŏk kasokto-- Homsŭt'ei-- Yebigun robot-- Ch'owŏn ŭi sigan-- Yangtte chari.

Xavier, the dark prince

May 4, 2017
Legazpi, Nicollete, author.
©2015
128 pages ; 18 cm.
Silver Edition.

L̉ưa phîèn cháy gan : tî̉eu thuŷét

May 4, 2017
Nguỹên, Th́ê Phương, 1906-1978, author.
Thành pĥó Ĥò Chí Minh [Ho Chi Minh City, Vietnam] : Nhà xûát b̉an T̂̉ong ḥơp Thành pĥó Ĥò Chí Minh, 2016.
311 pages ; 24 cm

Baṛā bhikhārī : laghukathā-saṅgraha

April 18, 2017
|6880-01 Manoharā, Rameśa, 1950- author.
|6880-04 Naī Dillī : Ayana Prakāśana, 2016.
103 pages ; 23 cm
Short stories.
Hatyā -- Aṭālā -- Baṛā bhikhārī -- Kasama -- Soca -- Cunautī -- Saudā -- Pramośana -- Ehasāsa -- Paramparā kā pālana -- Nāre kā pālana -- Vikāsa kī rela -- Bhūkha -- Antara -- Lobhī -- Tarīkā.

Do bahaneṃ

April 18, 2017
Caṭṭopādhyāya, Śaratcandra, 1876-1938, author.
Dillī : Sumita Buksa, 2017.
96 pages ; 22 cm
Translated from Bengali.
Novel.
Novel based on social themes.

Itrafarośa

April 18, 2017
|6880-01 Śarmā, Rohita, 1967- author.
|6880-04 Naī Dillī : Vanikā Pablikeśansa, 2017.
128 pages ; 21 cm
Short stories.
|6880-05 Antahīna tapa -- Aṅgūra -- Gabbara -- Giratā jala stara -- Cakkara -- Ṭasaka -- Dīdī -- Devī -- Dūba ke tāre -- Neṭavarka -- Bakara -- Boravala -- Bhagavāna ka ghara -- Sīkha -- Gomī.

Merī priya kahāniyām̐

April 18, 2017
|6880-01 Kāliyā, Ravīndra, 1938- author.
|6880-03 Dillī : Rājapāla, 2017.
139 pages ; 22 cm
Short stories.
|6880-04 Nau sāla choṭī patnī -- Sirfa eka dina -- Trāsa -- Ḍarī huī aurata -- Pacāsa sau cappana -- Sabase choṭī tasvīra -- Hathakaṛī -- Kālā rajisṭara -- Cāla -- Sundarī -- Muhabbata.
Selected stories of a Hindi author.

Pāñca bīghā jamīna : kahānī-saṅgraha

April 18, 2017
|6880-01 Rājī, Gaṅgā Rāma, 1944- author.
|6880-04 Dillī : Sāhitya Pracāraka, 2017.
111 pages ; 23 cm
Short stories.
|6880-05 Sarakāra banāma ādamī... -- Āī lava yū pāpā -- Riśte kaise banate haiṃ? -- Taba aba aura āge -- Painśana hai to ṭainśana nahīṃ -- Gyāraha baje -- Pāñca bīghā jamīna -- Harā samundra Gopī candra... -- Susāiḍa noṭa -- Cāya, phira jhāḍū, aba saṛaka vālā jī ema.... -- Khesaṛī -- Ekalavya.

Sandeha ke dāyare

April 18, 2017
Śukla, Jayaśaṅkara, 1970- author.
Dillī : Akshara Pabliśarsa Eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, 2017.
143 pages ; 22 cm
Short stories.
Parivartana -- Anubhava -- Nātedāra -- Deśabhakti -- Nādānī -- Atīta -- Adhūrī-sīkha -- Sandeha ke dāyare -- Badacalana -- Yogadāna.
Appendix content with critical study on story 'Bebasī' of a author.

Svapnapāśa

April 18, 2017
|6880-01 Kulaśreshṭha, Manīshā, 1967- author.
|6880-04 Nayī Dillī : Kitābaghara Prakāśana, 2016.
135 pages ; 22 cm
Novel.

Rahasyamaẏa goẏendā

April 18, 2017
Khandakāra, Ikabāla, author.
Ḍhākā : Kathāprakāśa, 2016.
87 pages ; 22 cm
Novel on detective and mysterious theme.

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print